ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Dựa vào những từ gợi ý hãy viết câu hoàn chỉnh

Ai hảo tâm giúp mình làm bài viết lại câu này nhé!

1. stamps / a child / Minh / since / collected / was / has / he.

- …………………………………………………………………………………….

2. tomorrow / can / not / we / somewhere / I / so / working / go / am.

- ……………………………………………………………………………………..

3. back / in / months / England / going / two / are / to / they.

- ………………………………………………………………………………………..

4. information / entertainment / also / is / TV / only / but / not / bringing .

- ………………………………………………………………………………………..

5. struggle / on / always / nature / home / life / at / is / the farm / with / a.

- ……………………………………………………………………………………….

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (2)

 
 
 
 • 1.Minh has collected stamps since he was a child.

  2. I am not working tomorrow so we can go somewhere.

  3 They are going back to England in two months.

  4.TV is bringing not only infor but also entertainment.

  5. At home on the farm, life is always a struggle with nature.

    bởi Tay Thu 08/08/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. Minh has collected stamps since he ứa a child.

  2. I am not working so we can go somewhere tomorrow.

  3. They are going to back England in two months.

  4. TV is not only entertainment but also bringing information.

  5. Home life is always at struggle with a nature on the farm.

    bởi Khánh Linh 09/08/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng


cached getFaqListNewByGradeSubject PC 10.20.1.97 : H247NET3_FAQ_LIST_NEWtienganh_lop10

 

YOMEDIA
1=>1