ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Do the test below Hoa receive letter her friend Nam today?

I. Dựa vào công thức: " S+be(not)+ adj+ enough+to + Vinf." Để viết lại câu thích hợp:

Ex: Hoa/ receive/ letter/ her friend Nam/ today.

Hoa received enough to a letter from her friend Nam today.

1. Nien/ be/ not/ old/ enough/ be/ Hoa's class.

..........................................................................................................

2. Nien/ be going/ visit Hoa/ Christmas.

..........................................................................................................

3. Hoa/ be/ beautiful.

..........................................................................................................

4. Nien/ be/ twelve.

.........................................................................................................

II. Viết lại câu tương tự như câu trên:

Ex: - He is strong. He can carry the box.

-> He is strong enough to carry the box.

1. The ice is quite thick. We can walk on it.

->

2. The tea isn't strong. It won't keep us awake.

->

3. The weather wasn't very warm. We couldn't go swimming.

->

4. He wasn't very experienced. He couldn't do the job.

->

5. The ladder wasn't very long. It didn't reach the window.

->

6. The fire isn't very hot. It won't boil the kettle.

->

7. It wasn't very warm. We couldn't sit in the garden.

->

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • I. Dựa vào công thức: " S+be(not)+ adj+ enough+to + Vinf." Để viết lại câu thích hợp:

  Ex: Hoa/ receive/ letter/ her friend Nam/ today.

  Hoa received enough to a letter from her friend Nam today.

  1. Nien/ be/ not/ old/ enough/ be/ Hoa's class.

  Nien is not old enough to be in Hoa's class

  2. Nien/ be going/ visit Hoa/ Christmas.

  Nien is going to visit Hoa at Christmas

  3. Hoa/ be/ beautiful.

  Hoa is beautiful

  4. Nien/ be/ twelve.

  Nien is twelve

  II. Viết lại câu tương tự như câu trên:

  Ex: - He is strong. He can carry the box.

  -> He is strong enough to carry the box.

  1. The ice is quite thick. We can walk on it.

  -> The ice is thick enough for us to walk on it

  2. The tea isn't strong. It won't keep us awake.

  -> The tea isn't strong enough to keep us awake

  3. The weather wasn't very warm. We couldn't go swimming.

  -> The weather wasn't warm enough for us to go swimming

  4. He wasn't very experienced. He couldn't do the job.

  -> He wasn't experienced enough to do the job

  5. The ladder wasn't very long. It didn't reach the window.

  -> The ladder wasn't long enough to reach the window

  6. The fire isn't very hot. It won't boil the kettle.

  -> The fire isn't hot enough to boil the kettle

  7. It wasn't very warm. We couldn't sit in the garden.

  -> It wasn't warm enough for us to sit in the garden

    bởi Thảo Nguyên Thao 05/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng


cached getFaqListNewByGradeSubject PC 10.20.1.97 : H247NET3_FAQ_LIST_NEWtienganh_lop10

 

YOMEDIA
1=>1