ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Complete the sentences. Use the correct form of the words in the box: Mr. Nhat .................... to work by bus.

1. Complete the sentences. Use the correct form of the words in the box.

work be play go

a, Mr. Nhat .................... to work by bus.

b, Hoa ...................... in class 7A.

c, My brothers .......................... very naughty.

d, He .................... in a factory.

e, We .................. badminton every afternoon.

2. Write two sentences about what you will do tomorrow.

a, ............................................................................................

b, ............................................................................................

3. Write three sentences about what you will do next week.

a, ...............................................................................................

b, ...............................................................................................

c, ...............................................................................................

4. Write the ordinal numbers.

a, 16th .................................... d, 8th ..........................................

b, 11th .................................... e, 31st ..........................................

c, 24th ....................................

5. Write the questions.

a, ......................................................................?

My name is Hoa.

b, ........................................................................?

She is a doctor.

c, ........................................................................?

He lives in Hue.

d, ........................................................................?

I get up at 6 a.m.

e, .........................................................................?

They are 12 years old.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (2)

 
 
 
 • 1. Complete the sentences. Use the correct form of the words in the box.

  work be play go

  a, Mr. Nhat .....go............... to work by bus.

  b, Hoa ....is.................. in class 7A.

  c, My brothers ..........is................ very naughty.

  d, He ............works........ in a factory.

  e, We .......plays........... badminton every afternoon.

  2. Write two sentences about what you will do tomorrow.

  a, .Tomorrow, I will visit my grandparents and do housework with my mother...........................................................................................

  b, ....I will go to the zoo........................................................................................( không có ý tưởng nên viết bậy bạ thôi)

  3. Write three sentences about what you will do next week.

  a, ......Next week, I will go to Da Lat.........................................................................................

  b, .......I will visit my aunt and uncle ........................................................................................

  c, ....I will stay with my uncle in his house...........................................................................................

  4. Write the ordinal numbers.

  a, 16th ........sixteenth............................

  d, 8th ...............eighth...........................

  b, 11th ........eleventh............................

  e, 31st ................thirty-oneth..........................

  c, 24th ............twenty-fourth........................

  5. Write the questions.

  a, ...............What's your name.......................................................?

  My name is Hoa.

  b, ............What does she do............................................................?

  She is a doctor.

  c, ................Where does she live....................................?

  He lives in Hue.

  d, .............What time do you get up...........................................................?

  I get up at 6 a.m.

  e, .............How old are they............................................................?

  They are 12 years old.

    bởi Hồng My 07/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Ex1:

  a,goes

  b,studies

  c,is

  d,works

  e,play

  Ex2:

  a,I will visit my grandparents

  b,I will go to the library

  Ex3:

  a,I will go shopping

  b,I will go to school

  c,I will stay at home

  Ex4:

  a,sixteenth

  b,eleventh

  c,twenty-fourth

  d,eighth

  e,thirty-first

  Ex5:

  a,What's your name?

  b,What does she do?

  c,Where does he live?

  d,How old are they?

    bởi Lương Thùy Linh 08/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1