AMBIENT

So sánh điểm giống và khác nhau giữa trùng biến hình và trùng sốt rét

bởi hi hi 10/11/2018

So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa trùng biến hình và trùng sốt rét

So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa trùng kiết lị và trùng sốt rét

( giúp mk với mk sắp kt 1 tiết 0

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • trùng giày có cấu tạo phức tạp, trùng biến hình có cấu tạo đơn giản
  trùng giày còn có cách sản hữu tính: tiếp hợp
  trùng giày thải bã qua lỗ thoát, trùng biến hình thải bã ở vị trí bất kì trên cơ thể
  trùng biến hình thuộc lớp Chân giả, trùng giày thuộc lớp Chân cỏ.

  - Trùng biến hình là đại diện của lớp trùng chân giả còn trùng giày đại diện cho lớp trùng cỏ.
  - Trùng biến hình sống ở mặt bùn trong các ao tù còn trùng giày ở trong các váng cống rãnh.
  - Trùng biến hình luôn luôn thay đổi hình dạng còn trùng giày thì ko.
  - Cấu tạo của trùng biến hình rất đơn giản còn của trùng giày rất phức tạp.
  - Trùng biến hình di chuyển nhờ chân giả còn trùng giày di chuyển nhờ lông bơi.
  - Trùng biến hình lấy thức ăn nhờ chân giả còn trùng giày nhờ lông bơi đưa vào miệng.
  - Trùng biến hình tiêu hoá thức ăn nhờ dịch tiêu hoá còn trùng giày nhờ ko bào tiêu hoá và enzim.
  - Trùng biến hình bài tiết ở bất kì bộ phận nào trên cơ thể còn trùng giày bài tiết qua lỗ thoát ở thành cơ thể.
  - Trùng biến hình sinh sản vô tính theo hình thức phân đôi còn trùng giày thì có thêm 1 cách sinh sản nữa là sinh sản tiếp hợp.

   

  bởi Thành Thirt 10/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>