AMBIENT

Thân cây gỗ to ra do:

bởi Hello Bro! 12/05/2019

Thân cây gỗ to ra do:

a. Sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn.

b Sự phân chia tế bào ở tầng sinh vỏ.

c. Sự phân chia tế bào ở tầng sinh trụ.

d. Cả b và c.

ADSENSE

Câu trả lời (9)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>