Nấm giống và khác tảo ở điểm nào?

bởi Hello Bro! 17/05/2019

Nấm giống và khác tảo ở điểm nào?

Câu trả lời (6)

 • Giống nhau:

  • Đều đã hình thành các cơ thể đa bào, các tế bào cấu tạo tảo và nấm đều đã có nhân hoàn chỉnh.
  • Đều có thể có cấu tạo dạng sợi như tảo xoắn, nấm mốc trắng, nấm rơm.
  • Đều có thể sinh sản vô tính bằng bào tử như: tảo tiểu cầu, nấm mốc trắng, nấm rơm.
  bởi [PR] Sammer 17/05/2019
  Like (7) Báo cáo sai phạm
 • Bạn ơi còn khác nhau nữa bạn???

  bởi Hello Bro! 17/05/2019
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • Khác nhau:   Khác nhau giữa nấm và tảo

  Nấm

  - Sông ở môi trường đất, bám trên cơ thể động vật, thực vật hoặc sống trên các nguồn chất hữu cơ khác.

  - Trong tế bào không chứa chất diệp lục nên không tự chế tạo được chất hữu cơ.

  - Sống dị dưỡng : hoại sinh hay kí sinh.

  Tảo :

  - Sống trong môi trường nước.

  -Tế bào chứa chất diệp lục nên tự chế tạo được chất hữu cơ.

  - Sống tự dưỡng

  Chúc bạn học tốtsmiley

  bởi Hoàng Hello 17/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Giống nhau : 

  +) Đều đã hình thành các cơ thể đa bào , các tế bào cấu tạo tảo và nấm đều đã có nhân hoàn chỉnh .

  +) Đều có thể có cấu tạo dạng sợi như tảo xoắn , nấm mốc trắng , nấm rơm…

  +) Đều có thể sinh sản vô tính bằng bào tử như : tảo tiểu cầu , nấm mốc trắng , nấm rơm , …

   Khác nhau :

  +) Nấm : Sống ở môi trường đất , bám trên cơ thể động vật , thực vật hoặc sống trên các nguồn hữu cơ khác .

  +) Trong tế bào không chứa chất diệp lục nên không tự chế tạo được chất hữu cơ .

  +) Sống dị dưỡng : hoại sinh hay ki sinh .

  +) Tảo : Sống trong môi trường nước .

  +) Tế bào chứa chất diệp lục nên tự chế tạo được chất hữu cơ .

  +) Sống tự dưỡng .

  bởi @%$ Đạo 20/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Giống nhau: 

  -    Đều đã hình thành các cơ thể đa bào, các tế bào cấu tạo tảo và nấm đều đã có nhân hoàn chỉnh.

  -    Đều có thể có cấu tạo dạng sợi như tảo xoắn, nấm mốc trắng, nấm rơm.

  -    Đều có thể sinh sản vô tính bằng bào tử như: tảo tiểu cầu, nấm mốc trắng, nấm rơm.

  Khác nhau:   Khác nhau giữa nấm và tảo

  Nấm

  - Sông ở môi trường đất, bám trên cơ thể động vật, thực vật hoặc sống trên các nguồn chất hữu cơ khác.

  - Trong tế bào không chứa chất diệp lục nên không tự chế tạo được chất hữu cơ.

  - Sống dị dưỡng : hoại sinh hay kí sinh.

  Tảo :

  - Sống trong môi trường nước.

  -Tế bào chứa chất diệp lục nên tự chế tạo được chất hữu cơ.

  - Sống tự dưỡng

  bởi phùng kim huy 26/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • iống nhau: 

  -    Đều đã hình thành các cơ thể đa bào, các tế bào cấu tạo tảo và nấm đều đã có nhân hoàn chỉnh.

  -    Đều có thể có cấu tạo dạng sợi như tảo xoắn, nấm mốc trắng, nấm rơm.

  -    Đều có thể sinh sản vô tính bằng bào tử như: tảo tiểu cầu, nấm mốc trắng, nấm rơm.

  Khác nhau:   Khác nhau giữa nấm và tảo

  Nấm

  - Sông ở môi trường đất, bám trên cơ thể động vật, thực vật hoặc sống trên các nguồn chất hữu cơ khác.

  - Trong tế bào không chứa chất diệp lục nên không tự chế tạo được chất hữu cơ.

  - Sống dị dưỡng : hoại sinh hay kí sinh.

  Tảo :

  - Sống trong môi trường nước.

  -Tế bào chứa chất diệp lục nên tự chế tạo được chất hữu cơ.

  - Sống tự dưỡng

  bởi Bình Thiên 04/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan