ADMICRO

Nêu điểm giống và khác nhau giữa nguyên phân và giảm phân

nêu sự khác nhau giữa quá trình nguyên phân và giảm phân

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (2)

 
 
 
 • * GIỐNG NHAU:
  - Đều là quá trình phân bào có thoi nên NST phân chia trước, TB chất phân chia sau
  - Sự phân chia đều xảy ra với các kì giống nhau
  - Hoạt động của các bào quan là giống nhau
  - Sự biến đổi hình thái NST qua các kì tương tự nhau
  * KHÁC NHAU:
  - Xảy ra khi nào?
  + NP: xảy ra ở Tế bào sinh dưỡng và tb sdục sơ khai
  + GP: Xảy ra ở tế bào sinh dục khi chín
  - Cơ chế:
  + NP: chỉ 1 lần phân bào
  +GP: 2 lần phan bào liên tiếp. GP1 gọi là phân baog giảm nhiễm. GP2 là phân bào nguyên nhiễm
  - Sự biến đổi hình thái NST:
  + NP: chỉ 1 chu kì biến đổi
  +GP: tr ải qua 2 chu kì biến đổi
  - Kì đầu:
  + NP: NST kép chỉ đính vào thoi vô sắc ở phần tâm động
  + GP: NST kép trong cặp tương đồng tiếp hợp với nhau và xảy ra hiện tượng hoán vị gen(kì đầu 1)
  - Kì giữa
  + NP: NST kép xếp thành 1 hàng trện mặt phẳng xích đạo
  + GP: NST kép xếp thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo( kì giữa 1)
  - Kì sau:
  + NP: NST kép tách nhau ra thành 2 NST đơn và phân li về 2 cực TB
  + GP: NST kép trong cặp đồng dạng tách nhau ra và phân ly về 2 cực TB( kì sau 1)
  - Kì cuối:
  + NP: Hình thành 2 Tb con giống nhau và giống hệt mẹ
  + GP: Hình thành hai tb con có bộ NST n kép( kì cuối 1 )
  Sau đó, các TB con tiếp tục vào GP2. Kì cuối GP2 tạo ra 4 Tb con chứa bộ NST n
  - Ý nghĩa
  + NP: Là kết quả phân hóa để hình thành nên các TB sinh dưỡng khác nhau.
  Duy trì ổn định bộ NST đặc trưng của loài qua các thế hệ TB, thế hệ cơ thể
  + GP: Hình thành nên nhiều loại giao tử khác nhau
  Các giao tử chứa bộ NST n qua thụ tinh sẽ khôi phục lại bộ 2n của loài
  Là cơ sở tạo ra biến dị tổ hợp, làm phong phú đa dạng cho sinh giới.
    bởi Nguyen Ngoc Tu Quyen 18/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Giống nhau: 
   • Đều là quá trình phân bào có thoi nên NST phân chia trước, TB chất phân chia sau.
   • Sự phân chia đều xảy ra với các kì giống nhau.
   • Hoạt động của các bào quan là giống nhau.
   • Sự biến đổi hình thái NST qua các kì tương tự nhau.
  • Khác nhau: 
  Đặc điểm Nguyên phân Giảm phân
  Thời điểm xảy ra Xảy ra ở tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục sơ khai Xảy ra ở tb sinh dục khi chín 
  Cơ chế Chỉ 1 lần phân bào  2 lần phân bào liên tiếp. Giảm phân 1 gọi là phân bào giảm nhiễm. Giảm phân 2 là phân bào nguyên nhiễm.
  Sự biến đổi hình thái NST Chỉ 1 chu kì biến đổi Trải qua 2 chu kì biến đổi
  Kì đầu NST kép chỉ đính vào thoi vô sắc ở phần tâm động 
   
  NST kép trong cặp tương đồng tiếp hợp với nhau và xảy ra hiện tượng hoán vị gen (kì đầu 1)
  Kì giữa NST kép xếp thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo NST kép xếp thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo (kì giữa 1)
  Kì sau NST kép tách nhau ra thành 2 NST đơn và phân li về 2 cực TB NST kép trong cặp đồng dạng tách nhau ra và phân ly về 2 cực TB (kì sau 1)
  Kì cuối Hình thành 2 tế bào con giống nhau và giống hệt mẹ Hình thành hai tế bào con có bộ NST n kép (kì cuối 1)
  Ý nghĩa  Là kết quả phân hóa để hình thành nên các TB sinh dưỡng khác nhau. 
  Duy trì ổn định bộ NST đặc trưng của loài qua các thế hệ tế bào, thế hệ cơ thể 
   
  Hình thành nên nhiều loại giao tử khác nhau 
  Các giao tử chứa bộ NST n qua thụ tinh sẽ khôi phục lại bộ 2n của loài 
  Là cơ sở tạo ra biến dị tổ hợp, làm phong phú đa dạng cho sinh giới
    bởi Ngưu Kim 21/10/2019
  Like (2) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)