Tìm nghĩa của các tiếng thiên trong các từ sau Thiên niên kỉ, Thiên lí mã...

bởi Mai Hoa 17/11/2018

Tiếng thiên trong từ thiên thư có nghĩa là trời. Tiếng thiên trong các từ Hán Việt sau đây nghĩa là gì?

-Thiên niên kỉ.

-Thiên lí mã.

-Lý Công Uẩn thiên đô về Thăng Long.

Câu trả lời (1)

  • a)Thiên ở đây có nghĩa là "nghìn". Dịch theo nghĩa đen từng chữ một thì thiên niên kỷ là kỷ ngàn năm (vốn ban đầu kỷ chỉ khoảng thời gian 12 năm nông lịch)

    b)thiên lý mã là ngựa ngàn dặm.

    c) Thiên ở đây nghĩa là di dời. Trong Xuân Thu kinh có "Tề vương thiên đô" nghĩa là vua Tề dời đô.

    bởi Lê Thanh Như 17/11/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan