AMBIENT

Thêm cụm C-V vào chỗ trống Mọi người đều...

bởi con cai 17/11/2018

Bài 1 : Thêm cụm C-V vào chỗ trống để mở rộng cụm động từ

a) Mọi người đều .......

b) Tôi nhìn thấy .........

c)Tôi tin rằng............

ADSENSE

Câu trả lời (1)

  • a)Mọi người đều nhìn những đứa trẻ vui đùa ngoài đầu làng.

    b)Tôi nhìn thấy bác Sơn đã đi làm.

    c)Tôi tin rằng em ấy sẽ làm được .

    bởi Buồn's Cún's Con 17/11/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>