Giải thích các yếu tố Hán khai, cảm, mẫu...

bởi Nguyễn Hồng Tiến 17/11/2018

1. Giải thích các yếu tố Hán và tìm các từ có yếu tố Hán Việt: khai, cảm, mẫu

1. Giải thích các yếu tố Hán và tìm các từ có yếu tố Hán Việt: xúc, cầu, vong

Câu trả lời (1)

 • 1. - Khai : Mở ra , sôi , nở

  - Từ có yếu tố Hán Việt của từ khai : Công khai , phóng khai , triệu khai , ...

  2 . - Cảm : cảm thấy , cảm động

  - Các từ có yếu tố Hán Việt với từ cảm :Cảm ngộ , cảm nhiễm , mẫn cảm , khoái cảm

  3 . - Mẫu : đơn vị đo , xem , mẹ ,....

  - Các từ có yếu tố Hán Việt với từ mẫu :Mẫu thân , sư mẫu ,.....

  4. - Xúc : gấp , vội vã , gấp rút ,.....

  - Các từ có yếu tốt Hán Việt với từ xúc : ác xúc , xúc thành ,....

  5 . Cầu : giúp đỡ , quả cầu , quả bóng cầu xin

  - Các từ có yếu tốt Hán Việt với từ cầu : cầu trợ , sưu cầu ,...

  6 . Vong : mất đi , chết ,....

  - Các từ có yếu tốt Hán Việt với từ vong : bại vong , thương vong ,...

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  bởi Vu Thi Tra My Tra My 17/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan