Chuyển đổi cụm chủ- vị thành câu đơn từ các câu Ông ấy tiền bạc mất hết cả,...

bởi con cai 06/09/2018

Chuyển đổi cụm chủ- vị làm thành phần sau đây thành câu đơn không mở rộng cụm chủ-vị

a) Ông ấy tiền bạc mất hết cả

b) Ông em chân tay đã yếu lắm rồi

c) Em thay đổi nhận thức làm điều tốt

d) Sự tiến bộ của em làm cho bố mẹ vui lòng

Câu trả lời (1)

 • Chuyển đổi cụm chủ- vị làm thành phần sau đây thành câu đơn không mở rộng cụm chủ-vị

  a) Ông ấy tiền bạc mất hết cả

  =>Ông ấy mất hết cả tiền bạc .

  b) Ông em chân tay đã yếu lắm rồi

  => Chân tay ông em đều yếu lắm rồi .

  c) Em thay đổi nhận thức làm điều tốt

  => Nhận thức làm điều tốt thay đổi em .

  d) Sự tiến bộ của em làm cho bố mẹ vui lòng

  => Sự tiến bộ của em làm vui lòng bố mẹ .

  bởi Phùng Thị Minh Trâm 06/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan