Tổng quan văn học việt nam

bởi Nguyễn Chibi'ss ngày 09/09/2017

Chữ Hán khác chữ Nôm như thế nào???

Câu trả lời (2)

 • Theo mình thì chữ Hán khác chữ Nôm ở chỗ:

  • Chữ Hán là chữ của người Trung Quốc dùng thời xưa
  • Chữ Nôm là chữ của người Việt sáng tạo nên dựa trên cơ sở của chữ Hán.
   • Người Việt đã dùng chữ Hán để sáng tạo nên chữ Nôm theo theo một số cách như:
    • Mượn cả âm và nghĩa của chữ Hán
    • Mượn âm chữ Hán, không mượn nghĩa
    • Mượn nghĩa chữ Hán, không mượn âm
    • Tạo chữ ghép
    • Lược bớt nét của chữ Hán để biểu thị phải đọc chệch đi
   • Như vậy cơ bản về cách đọc, cấu tạo và chữ viết chữ Hán và chữ Nôm có sự khác biệt, tuy chữ Nôm có mượn và sử dụng chữ Hán nhưng về cơ bản chữ Nôm vẫn là chữ do người Việt sáng tạo nên phù hợp với văn hóa của người Việt

  Các bạn có thêm thông tin nào về sự khác nhau giữa chữ Hán và chữ Nôm chia sẻ cho mọi người cùng biết với nek! heartheartwink

  bởi Nguyễn Xuân Ngạn ngày 18/09/2017
  Like (0)
 • Chữ Hán là chữ của người Trung Quốc , chữ Nôm là chữ của người Việt Nam mượn chữ Hán và thêm vào 1 ít để thành chữ của mình 

  bởi Nguyễn Hà Nhi ngày 13/12/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan