Hỏi đáp Lịch Sử Lớp 9

 • khó khăn nghiêm trọng nhất với nước ta sau cách mạng tháng 8 / 1945

   

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • khoanh hộ đáp án

  bởi Bùi Huệ ngày 15/05/2018

  Câu hỏi : Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng hành động của thực dân Pháp sau khi phát xít Nhật vào Đông Dương ?

  A.Thực hiện chính sách kinh tế chỉ huy

  B.Đàu hàng và chia sẻ quyền lợi cho Nhật

  C.Tăng cường bóc lột nhân dân Đông Dương

  D.Hợp tác cùng nhân dân Đông Dương chống Nhật

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Qua các chiến lược" chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ và Việt Nam hóa chiến tranh" Hãy cho biết quá trình leo thang chiến tranh của Mĩ ở Việt Nam như thế nào?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • lịch sử lớp 9

  bởi Trần Triết ngày 15/03/2018

  vì sao nói cách mạng tháng 8 nươc ta ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc

   

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tư sản dân tộc

  bởi Bichtram Truong ngày 11/01/2018

  tại sao tư sản dân tộc lại dễ thõa hiệp pháp?

   

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giai cấp công nhân

  bởi Bichtram Truong ngày 09/01/2018

  Tại sao giai cấp công nhân lại lãnh đao đấu tranh mạnh mẽ nhất ?

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • biên pháp khắc phục các tác đông tiêu cực ?

   

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • bài 16 sử 9

  bởi Be BI ngày 03/01/2018

  nêu những hoạt động cuả nguyên ái quốc ơ liên xô( 1923-1924). đánh giá vai trò của nguyeeanx ái quốc ở liên xô

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • môn Lịch sử

  bởi Cao Anh ngày 26/12/2017

  Nêu những nguyên nhân dẫn đến sự phát triển thần kì của nền kinh tế nhật bản trong những năm 60 -70 của thế kỉ XX? Theo em , Việt Nam cần học hỏi những kinh nghiệm gì của Nhật Bản ?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hội nhập thế giiới

  bởi Ngân Thanh ngày 20/12/2017

  Việt Nam đã làm gì để hội nhập với xu thế phát triển chung của thế giới?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Chiến tranh lạnh

  bởi Ngân Thanh ngày 20/12/2017

  Liên hệ ảnh hưởng của chiến tranh lạnh trong cách mạng Việt Nam?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Em hãy nêu suy nghĩ về tác động của cách mạng khoa học kĩ thuật với vấn đề tai nạn giao thông hiện nay?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy