AMBIENT

Vì sao Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là tất yếu của lịch sử?

bởi Phan Thiện Hải 13/11/2018

vì sao Đảng cộng sản việt nam ra đời là tất yếu của lịch sử?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Đặc điểm hội Việt Nam Cách mạng thanh niên Tân Việt Cách mạng đảng
  Chủ trương Lấy chủ nghĩa Mác-Lenin làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động; các hội viên tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác-Lenin vào Việt Nam, kết hợp với phong trào công nhân, p-hong trào yêu nước, tạo điều kiện cho Việt Nam thành lập Đảng; hội chủ trương "vô sản hóa" năm 1928, đưa hội viên vào nhà máy, hầm mỏ, đồn điền, xí nghiệp để tổ chức cho nhân dân đấu tranh, truyền bá chủ nghĩa Mác-Lenin... Tập hợp những tri thức và thanh niên tư sản yêu nước, lúc đầu chưa có lập trường và giai cấp rõ rệt, nhưng sao chịu ảnh hưởng của hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, tổ chức này Lấy chủ nghĩa Mác-Lenin làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động.
  Tổ chức là tổ chức trung gian để tiến tới thành lập Đẳng cộng sản; hội có cơ sở ở hầu hết các nước Có sự phân hóa trong nội bộ: Một số có khuynh hướng tư sản, phần đa có khuynh hướng vô sản; nhưng khuynh hướng vô sản chiếm ưu thế; một số hội viên chuyển sang hộ Việt Nam cách mạng thanh niên
  Phương pháp hành động mở lớp huấn luyện chính trị để đào tạo cán bộ, xuất bản sách báo tuyên truyền chủ nghĩa Mac-Lenin; cử hội viên theo học các lớp chính trị và đại học ở nước ngoài Tích cực hoạt động trong nước, tiến tới thành lập một chính đảng kiểu mới theo chủ nghĩa Mác-Lenin.

  bởi nguyễn trung đức 13/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>