Số lượng nô tì thời Lê Sơ có đặc điểm gì?

bởi Spider man 08/11/2018

Số lượng nô tì thời Lê sơ có đặc điểm gì?

Câu trả lời (1)

  • Câu hỏi: Số lượng nô tì thời Lê sơ có đặc điểm gì?

    Trả lời "

    Nô tì là tầng lớp xã hội thấp kém nhất, số lượng giảm dần. Nhà nước cấm bán mình làm nô tì hoặc bức dân tự do làm nô tì.

    bởi Trương Nhật Hoàng 08/11/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan