Nước Đại Việt thời Lý - Trần đã đạt được những thành tựu nổi bật gì?

bởi Anh Trần 07/11/2018

nước Đại Việt thời Lý - Trần đã đạt được những thành tựu nổi bật gì?

về kinh tế

về văn hóa

về giáo dục

về khoa học, nghệ thuật

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan