AMBIENT

Nhà Trần được thành lập trong hoàn cảnh nào?

bởi minh vương 17/10/2018

1. Hãy kể tên các nhân vật lịch sử tiêu biểu của nước Đại Việt từ thế kỉ X đến thế kỉ XIV và công lao đóng góp của từng nhân vật đối với lịch sử dân tộc

2. Nhà Lý đã làm gì để xây dựng và củng cố nền độc lập? Hãy vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lý

3. Cách đánh giặc độc đáo của Lí Thường Kiệt.

4. Nhà Trần được thành lập trong hoàn cảnh nào? Hãy vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Trần.

5. Nhà Trần đã làm gì để củng cố và phát triển kinh tế sau những năm suy thoái cuối thời Lý?

6. Đường lối kháng chiến của nhà Trần trong cuộc kháng chiến chống quân Mông - Nguyên

7. Hãy nêu những sự kiện cụ thể biểu hiện tinh thần quyết tâm chống giặc của quân dân nhà Trần trong 3 lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên xâm lược?

8. Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên

9. Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm rút ra từ 3 lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên.

10. Kinh tế Đại Việt thời Trần sau chiến tranh

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Câu 4: Nhà Trần được thành lập trong hoàn cảnh là:-

  Từ cuối thế kỉ xn, nhà Lý suy yếu, chính quyền không chăm lo đời sống nhân dân, quan lại ăn chơi sa doạ. Kinh tế khủng hoảng, mất mùa, nông dân li tán. Một số thế lực phong kiến địa phương nổi dậy, nhà Lý buộc phải dựa vào thế lực họ Trần để chống lại các lực lượng nổi loạn.
  - Tháng 12 năm Ất Dậu (đầu năm 1226), Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh. Nhà Trần được thành lập

  Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Trần là:

  Câu 5:Để củng cố và phát triển kinh tế sau những năm suy thoái cuối thời Lý, nhà Trần đã:

  • Chính sách:

  + Nông nghiệp: đẩy mạnh công cuộc khẩn hoang, mở rộng thêm diện tích đắp đê phòng lụt, đào sông, nạo vét kênh. Được Nhà nước quan tâm, người dân tích cực cấy, nông nghiệp nhanh chóng được phục hồi và phát triển.

  + Thủ công nghiệp: Các xưởng thủ công nhà nước chuyên sản xuất đồ gốm, dệt vải, chế tạo vũ khí. Ở làng xã, nghề thủ công được chú trọng. Chợ mọc lên càng nhiều. Không khí buôn bán trong và ngoài nước tấp nập

  Câu 6: Đường lối kháng chiến của nhà Trần trong cuộc kháng chiến chống quân Mông - Nguyên:

  + Biết dựa vào sức mạnh toàn dân, đoàn kết dân tộc, vua tôi nhà Trần trên dưới một lòng kiên quyết kháng chiến chống quân xâm lược.

  + Thực hiến kế sách "vườn không nhà trống" vừa đánh, vừa rút lui để bảo toàn lực lượng, khi có thời cơ thì tổng phản công giành thắng lợi quyết định.

  Câu 7:Những sự kiện cụ thể biểu hiện tinh thần quyết tâm chống giặc của quân dân ta trong cuộc kháng chiến lần thứ nhất:

  • Thái sư Trần Thủ Độ khảng khái trả lời vua Trần : "Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo".
  • Vua Trần ra lệnh bắt giam sứ giả Mông Cổ vào ngục.
  • Khi được tin quân Nguyên chuẩn bị xâm lược,vua Trần ban lệnh cả nước sắm sửa vũ khí, các đội dân binh được thành lập, ngày đêm luyện tập quân sự..

  Câu 8: Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên
  - Tất cả các tầng lớp nhân dân, các thành phần dân tộc đều tham gia đánh giặc, bảo vô quê hương, đất nước, tạo thành khối đại đoàn kết toàn dân, trong đó các quý tộc, vương hầu là hạt nhân.
  - Sự chuẩn bị-chu đáo về mọi mặt cho mỗi cuộc kháng chiến. Đặc biệt nhà Trần rất chăm lo sức dân, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân bằng nhiều biện pháp để tạo nên sự gắn bó giữa triều đình và nhân dân.
  - Tinh thần hi sinh, quyết chiến quyết thắng của toàn dân, mà nòng cốt là quân đội.
  - Chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của Vương triều Trần, đặc biệt của vua Trần Nhân Tông, các danh tướng Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, đã buộc giặc từ thế mạnh chuyển dần sang thế yếu, từ chủ động chuyển sang bị động để tiêu diệt chúng, giành thắng lợi.

  Câu 9: Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm rút ra từ 3 lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên:

  -Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt của đế chế Nguyên, bảo vệ độc lập dan tộc và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc

  -Góp phần xây đắp nên truyeeng thống quân sự Việt Nam

  -Để lại cho nhân dân ta một bài học vô cùng quý giá đó là củng cố khối đoàn kết toàn dân trong xât dựng và bảo vệ tổ quốc

  -Góp phần ngăn chặn cuộc xâm lược của nhà Nguyên đối với những nước khác

  bởi Trần Noah 17/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>