Bộ luật thời Lê Sơ có gì mới so với thời Lý - Trần?

bởi hi hi 08/11/2018

câu 4.bộ luật thời lê sở có j mới so với thời lý-trần

Câu trả lời (1)

 • a. Giống nhau:

  - Pháp luật bảo vệ quyền lợi của vua và các quan đại thần.

  - Cấm giết mổ trâu, bò

  b. Khác nhau:

  Thời Lý- Trần

  - Bảo vệ quyền lợi tư hữu

  - Chưa bảo vệ quyền lợi của phụ nữ

  Thời Lê Sơ

  - Bảo vệ quyền lợi của quốc gia, khuyến khích phát triển kinh tế
  - Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc
  - Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.
  - Hạn chế phát triển nô tì
  - Pháp luật thời Lê sơ đầy đủ, hoàn chỉnh hơn thể hiện ở bộ luật Hồng Đức

  bởi Nguyễn Hào Trưởng 08/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan