Tính thành phần phần trăm về thể tích của hỗn hợp khí C

bởi Tuấn Huy 23/03/2019

Hỗn hợp A gồm 4,2g bột Fe và 1,6g bột lưu huỳnh. Nung hỗn hợp A trong điều kiện không có không khí thu đươc chất rắn B . Cho đ HCl dư tác dụng với chất rắn B thu được hỗn hợp khí C

a. Viết pthh, xác định B,C

b. Tính thành phần phần trăm về thể tích của hỗn hợp khí C

Câu trả lời (1)

 • a/ PTHH: Fe + S ===> FeS

  0,05...0,05.......0,05

  FeS + 2HCl ===> FeCl2 + H2S

  0,05........................................0,05

  Fe + 2HCl ===> FeCl2 + H2

  (0,075 - 0,05) ................................( 0,075 - 0,05) = 0,025 mol

  nFe = 4,2 / 56 = 0,075 mol

  nS = 1,6 / 32 = 0,05 mol

  => Fe dư, S hết

  => Chất rắn B là FeS, Fe

  Hỗn hợp khí C là: H2S và H2

  b/ Lập các sô mol của từng chất theo phương trình

  Ta thấy: tỉ lệ về thể tích cũng là tỉ lệ về sô mol

  => %VH2S = \(\frac{0,05}{0,05+0,025}.100\%=66,67\%\)

  => %VH2 = 100% - 66,67% = 33,33%

  bởi Phạm Thị Hải Yến 23/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan