AMBIENT

SO2

-->

Hoàn thành chuỗi PTHH S-----> SO2

bởi Đào Lê Hương Quỳnh 01/06/2019

hoàn thành chuỗi PTHH

a) S-----> SO2 -----> SO3------> H2SO4------> Na2SO4

b) C----->CO2----->Na2CO3------>CO2------->CaCO3

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a) \(\left(1\right):S+O_2\underrightarrow{t^0}SO_2\)

  (2):\(2SO_2+O_2\xrightarrow[V_2O_5]{t_0}2SO_3\)

  (3):\(SO_3+H_2O\rightarrow H_2SO_4\)

  (4):\(H_2SO_4+2NaOH\rightarrow Na_2SO_4+2H_2O\)

  b) (1): C + O2 -t0-> CO2

  (2): CO2 + 2NaOH -> Na2CO3 + H2O

  (3): Na2CO3 + 2HCl -> 2NaCl + CO2 + H2O

  (4): CO2 + Ca(OH)2-> CaCO3 + H2O

  bởi Phạm Thị Anh Thy 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>