YOMEDIA
UREKA

Viết một PTHH minh họa cho mỗi chuyển hóa?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • \(K_2O +2HCl \rightarrow 2KCl + H_2O\)

  \(CO_2 +2NaOH \rightarrow Na_2CO_3+ H_2O$\)

  \(SO_2 +H_2O \rightarrow H_2SO_3\)

  \(BaCl_2 +H_2SO_4 \rightarrow BaSO_4 + 2HCl\)

  \(Zn+2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2\)

  \(Cu(OH)_2 +H_2SO_4 \rightarrow CuSO_4 + 2H_2O\)

  \(Ba(OH)_2 +Na_2SO_4 \rightarrow BaSO_4 + 2NaOH\)

  \(Mg(OH)_2 \overset{t^0}{\rightarrow} MgO + H_2O\)

  \(Na_2O +H_2O \rightarrow 2NaOH\)

    bởi can chu 09/05/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF