ON
YOMEDIA
VIDEO

Y chứa \(C{a^{2 + }}\;0,1{\text{ }}mol,{\text{ }}M{g^{2 + }}\;0,3{\text{ }}mol,{\text{ }}C{l^ - }\;0,4{\text{ }}mol,{\text{ }}HC{O_3}^ - \;y{\text{ }}mol\). Cô cạn Y thì lượng muối khan là mấy?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta có:

  nHCO3- = 2nCa2+ + 2n Mg2+ - nCl- = 0,2 + 0,6 – 0,4 = 0,4 mol

  m muối = m HCO3- + mCa2+ + mMg2+ + mCl- = 0,1.40 + 0,3.24 + 0,4.35,5 + 0,4.61

  m muối = 49,8g 

    bởi Minh Tú 23/02/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1