ON
YOMEDIA
VIDEO

Viết tất cả các đồng phân cis- và trans- của các chất có công thức phân tử là C3H4BrCl và các chất có công thức cấu tạo :R-CH=CH-CH=CH-R,?

1. Viết tất cả các đồng phân cis- và trans- của các chất có công thức phân tử là C3H4BrCl và các chất có công thức cấu tạo :R-CH=CH-CH=CH-R

2.Thêm NH3dư vào dung dịch có 0.5 mol AgNO3 ta được dung dịch A. Cho từ từ 3 gam khí X vào A đến phản ứng hoàn toàn dược dung dịch B và chất rắn C . Thêm từ từ HI đến dư vào B thu được 23.5 gam kết tuarvangf và V lít khí Y ở đktc thoát ra . Biện luận để tìm X ,khối lượng chât rắn C và thể tích khí Y

3. Từ meetan điều chế xiclobutan

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (3)

 
 
 
 • Câu 1:

  có 4 loại đp là:

  cis-cis; trans-trans; cis-trans; trans-cis có công thức cấu tạo: R-CH=CH-CH=CH-R’.

    bởi Lê Tường Vy 11/11/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • + Vì X pư với AgNO3/NH3 có chất rắn C nên X là anđehit hoặc ank-1-in hoặc HCOOH. Nếu là ank-1-in thì khi cho HI vào B không có khí thoát ra ð X là anđehit hoặc HCOOH

  + Khi cho HI vào B thì ta có:

              Ag+ + I- → AgI

  Vì số nAgI = \(\frac{{23,5}}{{235}}\) =0,1 mol ⇒ số mol Ag+ còn lại trong B là 0,1 mol; vì có khí thoát ra nên phải có \(CO_3^{2 - }\). Do đó số mol Ag+ pư với khí X là 0,4 mol

  ⇒ số mol X là 0,2 mol (HCOOH) hoặc 0,1 mol (HCHO)

  ð MX tương ứng là 15 đvC (3/0,2); 30 đvC (3/0,1). Ta thấy chỉ có HCHO phù hợp.

      HCHO (NH4)2CO3 + 4Ag

           0,1                    0,1              0,4

    \(CO_3^{2 - }\) + 2H+ →  H2O + CO2

       0,1                                      0,1

  + Khối lượng của C= mAg = 43,2 gam;

  thể tích Y = 2,24 lít.

    bởi Lê Bảo An 11/11/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Metan → axetilen; metan → metanal sau đó:

  2HCHO + CHCH → HO-CH2-CC-CH2-OH →HO-CH2- CH2-CH2-CH2-OH

  Cl-CH2- CH2-CH2-CH2-Cl 

    bởi Nguyễn Thị Thanh 11/11/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1