ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Đun nóng hỗn hợp axit axetic và etylen glicol (số mol bằng nhau, có H2SO4 đặc xúc tác) thì thu được hỗn hợp X gồm 5 chất (trong đó có 2 chất chứa chức este E1 và E2, ME1 < ME2 ). Lượng axit và ancol đã phản ứng lần lượt là 70% và 50% so với ban đầu. Thành phần % về khối lượng của E1 trong hỗn hợp X là

A. 51,656%

B. 23,934%

C. 28,519%

D. 25,574%

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (6)

 
 
 
 • Đáp án D

  X gồm 5 chất: H2O, (CH3COO)(OH)C2H4 (E1), (CH3COO)2C2H4(E2), CH3COOH dư, C2H4(OH)2

  Coi hỗn hợp ban đầu có:

  nCH3COOH = nC2H4(OH)2 = 1 mol

  số mol axit phản ứng là 0,7 mol và số mol acol phản ứng là 0,5 mol

  Gọi nE1 = a; nE2 = b

  Ta có hệ phương trình:

  a + 2b = 0,7 và a + b = 0,5 → a = 0,3 và b = 0,2

  mX = maxit + mancol = 60 + 62 = 122 gam 

  → %E1 = (0,3.104) : 122 = 25,574%

    bởi Vu Thy 01/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • D

    bởi Nguyễn Thị Linh Chi 07/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đun nóng hỗn hợp axit axetic và etylen glicol (số mol bằng nhau, có H2SO4 đặc xúc tác) thì thu được hỗn hợp X gồm 5 chất (trong đó có 2 chất chứa chức este E1 và E2, ME1 < ME2 ). Lượng axit và ancol đã phản ứng lần lượt là 70% và 50% so với ban đầu. Thành phần % về khối lượng của E1 trong hỗn hợp X là

  A. 51,656%    B. 23,934%   C. 28,519%   D. 25,574%

    bởi Trần Xuân Phú 07/06/2020
  Like (4) Báo cáo sai phạm
 • @Hy Vũ, câu D nha: 25,574%

    bởi Nak Cà Rốt 07/06/2020
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • D

    bởi Huy Kaito (MG) 17/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • D

    bởi Dương Phan Hoài Thương 18/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng


cached getFaqListNewByGradeSubject PC 10.20.1.97 : H247NET3_FAQ_LIST_NEWhoahoc_lop11

 

YOMEDIA
1=>1