ON
YOMEDIA

Nguyễn Thị Linh Chi's Profile

Nguyễn Thị Linh Chi

Nguyễn Thị Linh Chi

01/01/1970

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 402
Điểm 1997
Kết bạn

Bạn bè (2)

Hoạt động gần đây (407)

Điểm thưởng gần đây (412)

  • Nguyễn Thị Linh Chi: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • Nguyễn Thị Linh Chi: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Thị Linh Chi: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Thị Linh Chi: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 3 tháng
  • Nguyễn Thị Linh Chi: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 3 tháng
  • Nguyễn Thị Linh Chi: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyễn Thị Linh Chi: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Thị Linh Chi: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Thị Linh Chi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Thị Linh Chi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng

 

1=>1