YOMEDIA
ZUNIA12

Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon mạch hở X bằng O2 vừa đủ. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng H2SO4 đặc dư, thì thể tích sản phẩm giảm đi một nửa. X thuộc dãy đồng đẳng

A. anken

B. ankan

C. ankin

D. xicloankan

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (5)

 • Sản phẩm cháy là CO2 và H2O, khi đi bình đựng H2SO4 đặc dư, thì thể tích sản phẩm giảm đi một nửa

  ⇒ VCO2 = VH2O ⇒ X là anken hoặc xicloankan.

  Do X có mạch hở

  ⇒ X là anken ⇒ Đáp án A 

    bởi Vu Thy 23/05/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon mạch hở X bằng O2 vừa đủ. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng H2SO4 đặc dư, thì thể tích sản phẩm giảm đi một nửa. X thuộc dãy đồng đẳng

  A. anken

  B. ankan

  C. ankin

  D. xicloankan

    bởi Quang Nhân 25/05/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • anken ạ

    bởi Trần Xuân Phú 01/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • A

    bởi Nguyễn Tấn Sang 19/08/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • A

    bởi Nguyễn Trần Bảo Khôi 19/08/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON