ON
ADMICRO
VIDEO

Chuẩn độ 20 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,1M + \(HNO_3\) a mol/l cần dùng hết 16,5 ml dung dịch hỗn hợp KOH 0,1M và \(Ba(OH)_2\) 0,05M. Giá trị của a là:

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • ∑nH+ = 0,02.0,1 + 0,02a

  ∑nOH- = 0,0165.0,1 + 0,0165.2.0,05 = 3,3.10 - 3 mol

  Trung hòa dung dịch thì ∑nH+ = ∑nOH-

  0,02.0,1 + 0,02a = 3,3.10 - 3 ⇒ a = 0,065 mol/l

    bởi het roi 23/02/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1