YOMEDIA
UREKA

Cho X gồm N2 và H2 có tỉ khối so với He bằng 1,8. Đun nóng X được hỗn hợp Y có tỉ khối so với He bằng 2. Hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3 là mấy?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • MX = 7,2. Áp dụng quy tắc đường chéo ta có: \(n_{H_2}:n_{N_2}=4:1\)

  ⇒ Giả sử ban đầu có 4 mol H2 và 1 mol N2 trong X

  N2 + 3H2 ↔ 2NH3

   x  →  x  →   2x

  ⇒ sau phản ứng: nY = 2x + (1 – x) + (4 – 3x) = 5 – 2x mol

  Bảo toàn khối lượng: mX = mY

  ⇒ 5 × 7,2 = (5 – 2x) × 2 × 4

  ⇒ x = 0,25 mol

  ⇒ H% (tính theo N2) = 25%

    bởi Huy Hạnh 17/05/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF