ON
ADMICRO
VIDEO

Cho năm lọ mất nhãn đựng các dung dịch: \(KNO_3, Cu(NO_3)_2, FeCl_3\) và \(NH_4Cl\). Có thể dùng hóa chất nào sau đây để nhận biết chúng?

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Trích mẩu thử cho mỗi lần thí nghiệm. Cho dung dịch NaOH lần lượt vào các mẩu thử.

   - Mẩu thử tạo kết tủa xanh là Cu(NO3)2.

  Cu(NO3)2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaNO3

  - Mẩu thử tạo kết tủa nâu đỏ là FeCl3.

  FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

  - Mẩu thử tạo kết tủa keo trắng tan trong kiềm dư là A1C13.

  AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl

  Al(OH)3 + NaOH → Na[Al(OH)4]

  - Mẩu thử có khí mùi bay ra là NH4Cl.

  NH4Cl+ NaOH → NaCl + NH3 + H2O

    bởi thuy linh 23/02/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1