ON
ADMICRO
VIDEO

Cho ba hợp kim: Cu-Ag, Cu-Al, Cu-Zn. Thuốc thử nào sau đây có thể được dùng để phân biệt ba hợp kim trên?

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Trích mẩu thử cho mỗi lần thí nghiệm. Cho dung dịch H2SO4 lần lượt vào các mẩu thử.

  - Hợp kim nào không có khí là Cu-Ag.

  - Cho dung dịch NH3 vào dung dịch thu được trong hai trường hợp còn lại.

  +) Trường hợp tạo kết tủa keo trắng và không tan trong NH3 dư ⇒ hợp kim là Cu-Al.

  3Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

  Al2(SO4)3 + 6NH3 + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3(NH4)2SO4

  +) Trường hợp tạo kết tủa rồi tan trong NH3 dư ⇒ hợp kim ban đầu là Cu-Zn.

  Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

  ZnSO4 + 2NH3 + 2H2O → Zn(OH)2 + (NH4)2SO4

  Zn(OH)2 + 4NH3 → [Zn(NH3)4](OH)2

    bởi Thùy Trang 23/02/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1