YOMEDIA
ZUNIA12

Cho 2,24 lit hỗn hợp metan và axetilen sục vào dung dịch brom dư thấy có 1,6g brom tham gia phản ứng.

a, Viết phương trình phản ứng hoá học xảy ra.

b, Tính thể tích các khí trong hỗn hợp ban đầu, biết các khí đo ở đktc.

c, Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên rồi dẫn sản phẩn cháy vào dung dịch nước vôi trong dư, tính khối lượng kết tủa thu được. 

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • a, C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

  b, Số mol brom phản ứng là: nBr2 = 1,6/160 = 0,01 mol

  Theo ptr: nC2H2 = 1/2n Br2 = 0,005 mol

  VC2H= 0,005.22, 4 = 0,112 lit.

  VCH4 = 2,24 – 0,112 = 2,128 lit

  c, CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

     0,095mol        0,095 mol  

  2C2H+ 5O2 → 4CO2 + 2H2O

  0,005 mol        0,01 mol

  CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

  0,105 mol            0,105 mol

  nCO2 = 0,095 + 0,01 = 0,105 mol

  m CaCO3 = 0,105 . 100 = 10,5 gam 

    bởi Nguyễn Thanh Trà 08/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF