ADMICRO
VIDEO

xit HCl không tác dụng được với các chất \(CuO{\text{ }}\left( 1 \right),{\text{ }}Zn{\text{ }}\left( 2 \right),{\text{ }}Ag{\text{ }}\left( 3 \right),{\text{ }}Al{\left( {OH} \right)_3}\;\left( 4 \right),{\text{ }}KMn{O_4}\;\left( 5 \right),{\text{ }}PbS{\text{ }}\left( 6 \right),{\text{ }}MgC{O_3}\;\left( 7 \right),{\text{ }}AgN{O_3}\;\left( 8 \right),{\text{ }}Mn{O_2}\;\left( 9 \right),{\text{ }}FeS{\text{ }}\left( {10} \right)\)

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Do Ag đứng sau H2 trong dãy hoạt động hóa học nên không tác dụng được với axit HCl vàH2SO4 loãng

  PbS là muối không tan trong axit nên không phản ứng

  FeS cũng là muối không tan nhưng tan được trong axit.

  * Một số lưu ý về muối sunfua

  - Tan trong nước: Na2S, K2S, (NH4)2S, BaS,…

  - Không tan trong nước nhưng tan trong HCl, H2SO4 loãng: FeS, ZnS, MnS,…

  - Không tan trong nước và không tan trong HCl, H2SO4 loãng: CuS, PbS, Ag2S, SnS, CdS, HgS…

  - Không tồn tại trong nước: MgS, Al2S3, …

    bởi Truc Ly 25/02/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF