Xác định 2 kim loại X,Y ?

bởi Nguyễn Thị Lưu 08/11/2018

Thầy cô có thể giúp em bài tập này không ạ Em xin cảm ơn !

Hòa tan hoàn toàn 4,29 g hai kim loại X,Y ở 2 chu kì và thuộc nhóm IA trong nước (dư), thu được 3,024 lít khí H2 (đktc). Xác định 2 kim loại X,Y ?

Câu trả lời (1)

 • gọi công thức chung của 2 kim lại là X

  \(n_H=\dfrac{3,024}{22,4}=0,135mol\)

  pt \(2Z+2H_2O\rightarrow2MOH+H_2\)

  0,27mol O,135 mol

  \(M_Z=\dfrac{4,29}{0,27}=16\)

  \(\Rightarrow M_X\le16\le M_Y\)

  \(\Rightarrow X\) là Li và Y là Na

  bởi Nguyễn Minh Anh 08/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan