Tính phần trăm khối lượng 11/5B trong axit H3BO3

bởi Van Tho 07/11/2018

Bo trong tự nhiên có hai đồng vị bền

A. Mỗi khi có 760 nguyên tử \(\dfrac{10}{5}B\) thì có bao nhiêu nguyên tử đồng vị \(\dfrac{11}{5}B\). Biết AB= 10,81

b. Tính phần trăm khối lượng \(\dfrac{11}{5}B\) trong axit H3BO3

Câu trả lời (1)

 • \(\%m_{11_B}=\dfrac{0,81.11.100}{1.82}=10,87\%\)b.gọi x là phần trăm \(\dfrac{11}{5}B\) trong tự nhiên

  \(10,81=\dfrac{10.\left(100-x\right)+11x}{100}\Leftrightarrow x=81\)

  MH3PO3=82 g/mol

  Giả sử có 1mol H3PO3 thì có 0,81 mol \(\dfrac{11}{5}B\)

  bởi Trương trọng Khánh 07/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan