ADMICRO
VIDEO

Tính C% dd HCl ban đầu và C% mỗi muối trong dd sau phản ứng.

cho 15,7 gam hỗn hợp X gồm Al , Zn tác dụng vừa đủ với 200ml dd HCl. Cô cạn dd sau phản ứng thu được 40,55 gam chất rắn khan.

a,Tính % khối lượng mỗi kim loại.

b,Tính C% dd HCl ban đầu và C% mỗi muối trong dd sau phản ứng.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Gọi x,y lần lượt là số mol của Al và Zn

  ta có PTHH :

  \(2Al+6Hcl->2AlCl3+3H2\uparrow\)

  x mol....3xmol......xmol..........3/2xmol

  \(Zn+2HCl->ZnCl2+H2\uparrow\)

  ymol...2ymol............ymol.....ymol

  ta có HPT : \(\left\{{}\begin{matrix}27x+65y=15,7\\133,5x+136y=40,55\end{matrix}\right.\) => x = 0,1 ; y = 0,2

  a) Ta có : %mAl = \(\dfrac{0,1.27}{15,7}.100\%\approx17,2\%\) ; %mZn = 100% - 17,2% = 2,8%

  b) CMddHCl = \(\dfrac{\left(3.0,1+2.0,2\right)}{0,2}=3,5\left(M\right)\)

  đề thiếu dữ kiện nên ko làm tiếp đc

    bởi Đặng Ngọc Thái Bảo 13/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON