YOMEDIA

Tìm nguyên tử khối của đồng vị thứ 2

bởi Mai Đào 07/11/2018

Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố Antimon (Sb) là 121,76. Sb có 2 đồng vị. Biết A=121 chiếm 62%. Tìm nguyên tử khối của đồng vị thứ 2.

Mình đang cần gấp mà lại không biết làm. Mong mọi người giúp đỡ. Cảm ơn nhiều ạ

RANDOM

Câu trả lời (2)

 • bạn ơi đề thiếu rồi : đề phải cho biết \(Antimon\left(sb\right)\) có 2 đồng vị như thế nào chứ bạn . VD như : đồng có 2 đồng vị là \(\dfrac{63}{29}cu\)\(\dfrac{65}{29}cu\)

  bởi Nguyễn Nữ Quỳnh Như 07/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • nguyên tử khối trung bình của bạn sai nhé; phải là 121,75

  Gọi a và b lần lượt là phần trăm đồng vị 121Sb và 123Sb (a,b>0;%)

   

   

   

  ⇒a+b=100 % (1)

  Ta có: A Sb=(121.a+123.b)/100=121,75⇔121.a+123.b=12175 (2)

  Từ (1) và (2) giải hệ phương trình ta được:

  %a=%121Sb=52,5%và %b=%123Sb=37,5%

  bởi Nguyễn Vũ Hải Thắng 05/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Đình Dương Vũ
  Đê hoà tan hoàn toàn 6,4 g hỗn hợp gồm kim loại R(chỉ có hoá trị 2) và oxit của nó vừa cần đủ 400 ml dung dịch HCl 1M.Xác định kim loại R.
 • Gia Tuệ
  Tính khối lượng nguyên tử kg,g/uFlo:9e,9p,10n
 • Khang Ngô
  Công thức electron của phân tử nitơ là
 • Nguyễn Mai Nghi

   Viết cấu hình e nguyên tử các nguyên tố có z=9,11,20,21,24,25,29,42. Hỏi mỗi nguyên tử có mấy lớp e?  Lớp ngoài cùng có máy e? Là kim loại phi kim hay khí hiếm

 • Đặng Hữu Siêu Nhựt

  Nguyên tử R có tổng số hạt 49. Trong đó số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện dương là 1 hạt.

  a/ Xác định số electron, số proton, số no7tron, điện tích hạt nhân, số khối và viết kí hiệu nguyên tử R

  b/ viết cấu hình electron nguên tử R. R là nguyên tố s, p, d hay f? vì sao?

  c/ R là kim loại hay phi kim hay khí hiếm?

 • Tuyết Ngân

  Cho 1dd chứa 16,38g muối. Nã tác dụng với lượng dư AgNO3 thu được 40,18g kết tủa.
  a, Tìm khối lượng nguyên tử X, tên X

  b, Biết X có 2 đồng vị, trong đó đồng vị thứ nhất hơn đồng vị thứ 2 50% về số nguyển tử và hạt nhân đồng vị thứ nhất kém đồng vị thứ 2 là 2 nơtron.Tìm số khối mỗi đồng vị.

 • Ánh Dương

  Tổng số hạt ( proton, noron, electron) trong phân tử MXlà 264. Trong đó, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 72; và cũng trong MX3 thì số hạt không mang điện của X gấp 15 lần số hạt không mang điện của M. Biết số khối của X lớn hơn số khối của M là 44 đơn vị. 
  Viết kí hiệu nguyên tử của M,X và viết công thức phân tử của MX3.

 • Anh Trần

  Nguyên tử nguyên to X có tổng số hạt cơn bản là 82 số khối A=56 điện tích hạt nhân của X là

 • Chai Chai

  câu 4 ; electron liên kết chặt chẽ với hạt nhân nhất thuộc lớp nào trong các lớp dưới đây ?

  a, Lớp L b, Lớp O c, Lớp K d, Lớp N

  5. Trong các kí hiệu về phân lớp electron , kí hiệu nào sai ?

  a, 5s2 b, 3d6 c, 2p10 d,4f14

  6, trong phân lớp , lớp N có số phân lớp tối đa là ;

  A,2 b,3 c,4 d,5

  7. Nguyên tử của nguyên tố nhôm có 13e và cấu hình electron là 1s22s22p63s23p1 , kết quả đúng là

  a, lớp electron ngoài cùng của nhôm có 3e

  b, lớp electron ngoài cùng của nhôm có 1e

  c, Lớp L / lớp thứ 2/ của nhôm có 3e

  d, Lớp L / lớp thứ 2 / của nhôm là lớp electron ngoài cùng

  8. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 7. nguyên tử của nguyên tố Y có hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện là 8 . Zx và Zy

  a, 13 và 35 b. 13 và 17 c, 12 và 17 d, 14 và 35

  9. Nguyên tử của nguyên tố X có electron cuối cùng đc phân bố vào phân lớp 3p1 . nguyên tử của nguyên tố Y có electron cuối cùng đc phân bố vào phân lớp 3p3 . số proton của X và Y lần lượt là

  a, 13 và 15 b, 12 và 14 d, 13 và 14 d, 12 và 15

  10. Mỗi nguyên tử x có 3 lớp . ở trạng thái cơ bản số electron trong lớp M là

  a, 2 b,8 c,18 d,32

  ai làm hộ mình vs ạkhocroi

 • Nguyễn Thủy

  Tổng hạt là 25 tỉ lệ mang điện và không mang điện là 8:9 . Tìm N P E A Z và kí hiệu.

 • can chu

  4 , Cho a gam kim loại R phản ứng vừa đủ với 28,4 gam khí Clo thì thu được 43,52 gam muối clorua với hiệu xuất 80%. Tính khối lượng a và tên của Kim loại R là gì ?
  5 , Trong các ion sau đây , ion nào không có cấu hình electron của khí hiếm? Giải thích tại sao ?
  A: Zn ( 2+ ) B: Ca ( 2+ ) C: Cl ( 1- ) D: K ( 1+ )

 • Anh Trần

  Nguyên tử có nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s2 3p4 . hãy viết cấu hình electron của nguyên tử X

  Nguyên tử của nguyên tố Y có tổng số electron ở các phân lớp p là 11 . hãy viết cấu hình electron của nguyên tử Y

  ai biết giải hộ e với ạ... thanks khocroi

 • Mai Trang

  khối lượng riêng của canxi kim loại là 1,55g/cm3 . giả thiết rằng , trong tinh thể canxi các ng.tử là những hình cầu chiếm 74% thể tích tinh thể , phần còn lại là khe rỗng . tính bán kính ng.tử canxi . (0,191nm)

 • Co Nan

  Giúp mình giải 3 bài này với ạ!

  Bài 1:Nguyên tử nguyên tố A có tổng số 39 số hạt n nhiêfu hơn số hạt P là 1 hạt. Xác định số khối của A

  Bài2: nguyên tử R có tổng số hạt 34 trong đó số hạt mang điện gấp 1,833 lần số hạt ko mang điện tích. Xác định số khối của R

  Bài3: Tổng số hạt của nguyên tử K là 28. Xác định số lượng các loại hạt của K.

 • Nguyễn Minh Minh

  Số electron trong phân lớp d của ion M2+ là 4e .Ở trạng thái cơ bản số e độc thân của M Là

  A.6 B. 4 C.3 D.5

  Nhờ mọi người giúp và giải thích

 • Mai Đào

  Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố Antimon (Sb) là 121,76. Sb có 2 đồng vị. Biết A=121 chiếm 62%. Tìm nguyên tử khối của đồng vị thứ 2.

  Mình đang cần gấp mà lại không biết làm. Mong mọi người giúp đỡ. Cảm ơn nhiều ạ

 • Nguyễn Vân

  Xác định số hiệu nguyên tử biết tổng số electron trên phân lớp s là bằng 7

 • hà trang

  trong 1,5 kg Cu có bao nhiêm gam electron? Cho biết 1 mol nguyên tử Cu có khối lượng bằng 63,546 gam, một nguyên tử đồng có 29 electron

 • Anh Nguyễn

  Câu 1 cho 1s , 2p , 3d .Cho biết ý nghĩa của từng kí hiệu

  Caau2 Nguyên tử X có cấu hình electronnguyeen tử 1s2, 2s2 , 2p6 ,3s2 ,3p3

  a)Cho biết só electron của X ?

  b)cho biết số lớp , phân lớp electron và số electrontreen mỗi lớp và phân lớp

  c)Cho biết lớp và phân lớp đã bão hòa

 • Đào Lê Hương Quỳnh

  có hợp chất M2X3. cho biết :

  a. tổng số hạt proton , notron , electron là 212 , trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 68 , khối lượng nguyên tử của X lớn hơn của M là 40

  b. tổng 3 loại hạt trên trong ion M^3+ nhiều hơn trong ion X^2- là 53 . xác định công thức phân tử của hợp chất M2X3

  ( GIÚP MÌNH BÀI NÀY VS )

YOMEDIA