ADMICRO
VIDEO

Thể tích HCl đủ cho phản ứng là bao nhiêu?

cho 23,2 gam fe304 tác dụng vừa đủ với V ml HCl 1M được dung dịch X Cho m gam Al vào X Sau khi kết thúc phản úng thu được dung dịch Y cho Y tác dụng NaOH 1M đến khi toàn bộ lượng fe kết tủa cần 725 ml NaOH 1M.Nung toàn bộ lượng kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi thu 25,275 gam chất rắn Tính giá trị m và V

Bảo toàn Fe không được, do khi td với Al, Fe bị tách khỏi muối rồi sao, hoặc là chứng minh... @@

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • nFe3O4 = 0,1 => nFe2+=0,1 và nFe3+=0,2.

  Vì Al tác dụng với dd X thì thu được dd Y, suy ra không tạo thành kim loại Fe.

  PT ion: 3Fe3+ + Al -> 3Fe2+ + Al3+

  ..............3x..........x........3x..........x

  Khi nung toàn bộ kết tủa trong không khí thì thu được 25,275g chất rắn.

  Vì 25,275 > mFe2O3 (=0,15*160=24g) , suy ra trong lượng chất rắn đó có Al2O3.

  => nAl2O3=0,0125 => nAl3+ =0,025=x.

  => nFe3+(pứ) =3x=0,075

  => nFe3+(ddY)=0,2-0,075=0,125

  => nFe2+(ddY)=0,1+0,075=0,175

  => nOH = 3nFe3+(ddY) + 2nFe2+(ddY) +3nAl3+ =0,8 > nNaOH (đã cho) (=0,725)

  Đề hình như sai.

  Cô nghĩ là cho sai số liệu chất rắn sau khi nung. Vì lượng NaOH cho vào đến khi ion Fe kết tủa hoàn toàn thì ion Al chưa kết tủa. Nên chất rắn sau khi nung không thể chứa Al2O3 được.

    bởi Phạm Ngọc Trân 14/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON