YOMEDIA
NONE

Lí thuyết Biến đổi tuần hoàn tính chẩt

Một câu kinh dị luôn, mm giúp vs ạ.

Ở trạng thái cơ bản:

 - Phân lớp electron ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố X là np2n+1.

- Tổng số electron trên các phân lớp p của nguyên tử nguyên tố Y là 7.

- Số hạt mang điện trong nguyên tử nguyên tố Z nhiều hơn số hạt mang điện trong nguyên tử nguyên tố X là 20 hạt.

Có các nhận định sau về X, Y, Z:

(a) Nguyên tố X có tính phi kim mạnh nhất.

(b) Nguyên tố X và Y thuộc 2 chu kì kế tiếp.

(c) Độ âm điện giảm dần theo thứ tự X, Y, Z.

(d) Oxit và hiđroxit của Y có tính lưỡng tính.

Số nhận định đúng là

A. 3    B. 2         C. 4        D. 1

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • Phê thiệt nha.

  - Xét phân lớp electron ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố X là np2n + 1

  Ta có: 2n + 1 ≤ 6 → n ≤ 2,5 → n = 2 (vì n = 1 chưa có phân lớp p)

  Vậy cấu hình electron của X là 1s22s22p5 → X thuộc chu kì 2, nhóm VIIA.

  - Xét Y: Tổng số electron trên các phân lớp p của nguyên tử nguyên tố Y là 7.

  Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố Y là 1s22s22p63s23p1 → Y thuộc chu kì 3, nhóm IIIA.

  - Xét Z: Số hạt mang điện trong nguyên tử nguyên tố Z nhiều hơn số hạt mang điện trong nguyên tử nguyên tố X là 20 hạt.

  → số hiệu nguyên tử của Z là 9 + 10 = 19 hạt.

  Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố Z là 1s22s22p63s23p64s1 → Z thuộc chu kì 4, nhóm IA.

  • - X thuộc chu kì 2, nhóm VIIA nên có tính phi kim mạnh nhất → (a) đúng.

  - X thuộc chu kì 2, Y thuộc chu kì 3 → (b) đúng.

  - Oxit và hiđroxit của Y là Al2O3 và Al(OH)3 có tính lưỡng tính → (d) đúng.

  - Xét nhận xét (c).

  Ta xét thêm hai nguyên tố nữa là

  5B: [Ne]2s22p1 → B thuộc chu kì 2, nhóm IIIA.

  Ga: [Ar]3d104s24p1 → Ga thuộc chu kì 4, nhóm IIIA.

  Nhận thấy; X và B đều thuộc chu kì 2 → độ âm điện X > B. Z và Ga đều thuộc chu kì 4 → độ âm điện Ga > Z.

  B, Y, Ga đều thuộc nhóm IIIA → độ âm điện B > Y > Ga

  Vậy độ âm điện giảm dần theo thứ tự X > Y > Z → (c) đúng.

  Vậy cả 4 nhận định đều đúng → Chọn C.

    bởi Đan Nguyên 23/07/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON