Hai kim loại đó là gì?

bởi Nguyễn Sơn Ca 08/11/2018

có hỗn hợp A gồm 2 muối CO3 của 2 kim loại kế tiếp trong phân nhóm 2A . hòa tan 3.6g A trong HCl -> khí B . hấp thụ khí b bởi 3 lít Ca(OH)2 0.015M tạo ra 4g kết tủa . hai kim laoij đó là ???

Câu trả lời (1)

 • PTHH

  MCO\(_3\)+2HCl->MCl\(_2\)+CO\(_2\)+H\(_2\)O

  CO\(_2\)+Ca(OH)\(_2\)->CaCO\(_3\)+H\(_2\)O

  Ta có n\(_{CaCO_3}\)=n\(_{CO_2}\)=\(\dfrac{4}{100}\)=0.4 mol

  n\(_{CO_2}\)=n\(_{MCO_3}\)=0.4 mol

  \(\Rightarrow\)M\(_{MCO_3}\)=\(\dfrac{3.6}{0.4}\)=90 đvc

  => M+60=90

  =>M=30

  Giả sử 2 nto đó là X và Y

  Ta có X<30<Y

  theo BTH X và Y là Mg và Ca

  1 dự kiện bị thừa pn ơi

  bởi nguyễn thu thảo 08/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan