Hai kim loại đó là gì?

bởi Chai Chai 08/11/2018

hòa tan hoàn toàn 5,3g hỗn hợp 2 kim loại kiềm thuộc 2 chu kỳ kế tiếp trong \(H_2O\) được 3,7 lít khí \(H_2\)(27,3'C,1atm).Hai kim loại đó là

A.Na,K

B.K,Rb

C.Li,Na

D.Rb,Cs

Câu trả lời (1)

 • 2M+2H2O\(\rightarrow\)2MOH+H2

  \(n_{H_2}=\dfrac{PV}{RT}=\dfrac{1.3,7}{0,082.\left(273+27,3\right)}=0,15mol\)

  \(n_M=2n_{H_2}=2.0,15=0,3mol\)

  M=\(\dfrac{5,3}{0,3}\approx17,67\)

  Li=7<M\(\approx17,67\)<Na=23

  Đáp án C

  bởi Hoàng Nguyễn Đăng 08/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan