AMBIENT

Công thức phân tử của MX2 là gì ?

bởi Lê Nhật Minh 08/11/2018

A là hợp chất có công thức MX2 trong đó M chiếm 50% về khối lượng. Biết hạt nhân nguyên tử M cũng như X đều có số n=p, tổng số các hạt p trong MX2 là 32. Công thức phân tử của MX2 là ?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Gọi các hạt trong nguyên tử M và X lần lược là: \(\left\{{}\begin{matrix}P_M,N_M,e_M\\P_X,N_X,e_X\end{matrix}\right.\)

  Vì cả M và X đều có \(N=P\) nên ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}P_M=N_M=e_M\\P_X=N_X=e_X\end{matrix}\right.\)

  Tổng số các hạt P trong \(MX_2\) là 32

  \(\Rightarrow P_M+2P_X=32\left(1\right)\)

  M chiếm 50% về khối lượng

  \(\Rightarrow\dfrac{2P_M}{2P_M+4P_X}.100\%=50\%\)

  \(\Leftrightarrow P_M=2P_X\left(2\right)\)

  Từ (1) và (2) ta có hệ: \(\left\{{}\begin{matrix}P_M+2P_X=32\\P_M=2P_X\end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}P_M=16\\P_X=8\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}M:S\\X:O\end{matrix}\right.\)

  Công thức phân tử cần tìm là: \(SO_2\)

  bởi Hoàng Danh 08/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>