ADMICRO
VIDEO

Chỉ dùng hóa chất nào sau đây để nhận biết các dung dịch: \(BaC{l_2},{\text{ }}Zn{(N{O_3})_2},{\text{ }}N{a_2}C{O_3},{\text{ }}AgN{O_3},{\text{ }}HBr\)

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Chọn thuốc thử là dung dịch HCl.

  Lần lượt nhỏ dung dịch HCl vào các mẫu thử đựng trong 5 ống nghiệm riêng biệt.

  - Mẫu thử có sủi bọt khí là Na2CO3

  Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O

  - Mẫu thử tạo kết tủa trắng, ra ngoài ánh sáng hóa đen là AgNO3

  AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3

  2AgCl → 2Ag + Cl2

  - Mẫu thử còn lại là BaCl2, Zn(NO3)2, HBr không thấy hiện tượng

  Dùng AgNO3 vừa nhận biết để nhận ra ba mẫu thử còn lại

  - Mẫu thử tạo kết tủa trắng là BaCl2:

  BaCl2 + 2AgNO3 → Ba(NO3)2 + 2AgCl↓

  - Mẫu thử tạo kết tủa vàng nhạt là HBr

  HBr + AgNO3 → AgBr↓ + HNO3

  - Mẫu thử không hiện tượng là Zn(NO3)2

    bởi Hoàng Anh 25/02/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF