ON
YOMEDIA
VIDEO

Cơ quan nào là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất?

Theo em,những cơ quan nào trong bộ máy nhà nước ta được gọi là cơ quan đại biểu của nhân dân và là cơ quan quyền lực nhà nước ?Cơ quan nào là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ?Tại sao ?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Cơ quan đại biểu nhân dân gồm hội đồng nhân dân các cấp (phường (xã) quận (huyện) tỉnh thành phố trực thuộc TW) quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất. Do cơ cấu nhân sự của các cơ quan này được thành lập theo kiểu kiủ chọn theo đại diện các thành phần, giai cấp trong xã hội.
  Cơ quan quyền lực của nhân dân đó chính là ủy ban nhân dân các cấp (như trên) và chính phủ là cơ quan quyền lực cao nhất. Đây là cơ quan đại diện để thi hành luật pháp

  Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất

  Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, bởi vì theo quy định của Hiến pháp, ở nước ta, tất cả quyền lực thuộc về Nhân dân, Nhân dân là chủ thể của quyền lực nhà nước. Quốc hội do Nhân dân bầu ra, là cơ quan nhà nước cao nhất thực hiện quyền lực của Nhân dân. Chỉ Quốc hội mới có quyền thể chế ý chí, nguyện vọng của Nhân dân thành luật, thành các quy định chung mang tính chất bắt buộc phải tuân thủ đối với mọi tầng lớp dân cư trong xã hội.

    bởi Đức An 14/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1