AMBIENT

Trẻ em bắt buộc phải hoàn thành bậc giáo dục nào trong hệ thống nước ta.

bởi Têphano Hưng 07/05/2019

Trẻ em bắt buộc phải hoàn thành bậc giáo dục nào trong hệ thống nước ta. Từ mấy tuổi cho đến mấy tuổi??????????????????????????

RANDOM

Câu trả lời (16)

 • Hoàn thành bậc tiểu học: 6→14 tuổi

  Hoàn thành bậc THCS: 11→18 tuổi

  bởi Nguyễn Thuỷ Trúc 07/05/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • - Tiểu học là bậc học cơ bản trong hệ thống giáo dục ở nước ta

  Tiểu học: 6 ->10 tuổi

  THCS: 11 --> 15 tuổi

  THPT: 16 tuổi --> 18 tuổi

  Like (3) Báo cáo sai phạm
 • tieu hoc 6=>

  THCS 11=>15

  THPT 16=>18

  bởi Trịnh Đức Anh 09/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tiểu học:6 tuổi đến 10 tuổi

  THCS:11 tuổi đến 15 tuổi

  bởi Linh Pulli 09/05/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • thcs và th

  bởi Phan Công Trực 10/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • từ 4 đến 16 tuổi thì trẻ em bắt buột phải hoàn thành bậc giáo dục tiểu học

  bởi Lê Tố Trinh 14/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • từ 6 đến 18 tuổi

  bởi nohara shinnosuke 24/06/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 3 - 50

  bởi Nguyễn Đức THUẬN 26/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tiểu học : 6 - 10 tuổi

  THCS : 11 - 15 tuổi

  THPT : 16 - 18 tuổi 

  bởi . Tps . 04/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • hình như là tiểu học lớp 1->5 thì phải

  bởi hiroki natsumy 05/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Từ 6 tuổi cho đến 10 tuổi 

  bởi Đỗ Hương Giang 09/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 10 tuổi đến 20 tuổi

   

  bởi Nguyễn Hoàng 14/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>