Nội dung nào dưới đây không phải mục đích cạnh tranh?

bởi Trai Nam 12/05/2018

A khai thác nguyên liệu và các nguồn lực sản xuất khác

B khái thác ưu thế về khoa học và cong nghệ 

C khai thác thị trường , nơi đầu tư , các hợp đồng 

D khai thác tối đa mọi tiềm năng sáng tạo con người 

Câu trả lời (4)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan