Việt Nam có khối khí nào?

bởi lilly evans 19/03/2019

việt nam có khối khí nào

Câu trả lời (12)

 • 4 đơi khí

  bởi đccc Bach 19/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • hàn đới

  bởi kairon (minecraft) 19/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • có 4 khối khí ik:

  1 đó là khối khí nóng

  2 là khối khí lạnh 

  3 là khối khí đại dương

  4 là khối khí lục địa

  nhớ likeyes

  bởi no name 20/03/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • có 4 khối khí

    +khối khí lục địa

     + khối khí lạnh

     +khối khí nóng

      +khối khí đại dương

  bởi Lê Như Bình 20/03/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • ừa đủng rồicool

  bởi Phạm Nguyễn Hoàng Anh 20/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Khối khí nóng hình thành trên các vùng vĩ độ thấp, nhiệt độ tương đối cao. + Khối khí lạnh hình thành trên các vùng có vĩ độ cao, nhiệt độ tương đối thấp. + Khối khí đại dương hình thành trên các biển và đại dương, có độ ẩm lớn.

  bởi [PR] Sammer 20/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 4 khối khí

  bởi Vũ Đặng Hiền 22/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 4 khối khí 

  đó là khối khí lục địa

  khối khí đại dương 

  khối khí nóng 

  khối khí lạnh

  bởi Hiền Đỗ 24/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • khối khí lạnh

  khối khí nóng 

  khối khí đại dương 

  khối khí lục địa

  bởi nguyenlaithai huy 6a1 04/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 4

  bởi Đinh Trí Dũng 12/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan