Trắc nghiệm Địa lý 6 Bfai 17 Lớp vỏ khí

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ
Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Trong các thành phần của không khí chiếm tỉ trọng lớn nhất là: 

  • A. Khí Cacbonic
  • B. Khí Nito
  • C. Hơi nước
  • D. Oxi
 • Câu 2:

  Tầng khí quyển nằm sát mặt đất là: 

  • A. Tầng đối lưu
  • B. Tầng Ion nhiệt
  • C. Tầng cao của khí quyển
  • D. Tầng bình lưu
 • Câu 3:

  Tầng đối lưu có độ cao trung bình khoảng: 

  • A. 12km
  • B. 14km
  • C. 16km
  • D. 18km
 • Câu 4:

  Tầng đối lưu tập trung bao nhiêu phần trăm không khí của khí quyển: 

  • A. 90%
  • B. 80%
  • C. 70%
  • D. 60%
 • Câu 5:

  Dựa vào đặc tính khác nhau của lớp khí, người ta chia khí quyển ra thành: 

  • A. 2 tầng
  • B. 3 tầng
  • C. 4 tầng
  • D. 5 tầng
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn