Công nghê 10 bài 7

bởi Trịnh Thị Hạnh San ngày 17/12/2017

Khi trồng lúa vụ Thu Đông hay Hè Xuân theo em vụ nào thường xuyên xuất hiện sâu bệnh. Vì sao ?

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan