ON
YOMEDIA
VIDEO

Choose the best answer

1. Would you like _____ a message ?
a. to leave b. leave c. leaving d.left

2. You can use a(n) ______ to record messages when you are out
a. telephone directory b.mobile phone c. fax machine d. answering machine

3. the match was ____ live all over the world
a. traveled b. demonstrated c. transmitted d. aranged

4. you can see a lot of famous paintings in this _______
a. service b.invention c. demonstration d. exhibition

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (2)

 
 
 
 • 1. Would you like _____ a message ?
  a. to leave b. leave c. leaving d.left

  2. You can use a(n) ______ to record messages when you are out
  a. telephone directory b.mobile phone c. fax machine d. answering machine

  3. the match was ____ live all over the world
  a. traveled b. demonstrated c. transmitted d. aranged

  4. you can see a lot of famous paintings in this _______
  a. service b.invention c. demonstration d. exhibition

  ----------Chúc bạn học tốt-------------

  ------------Mình chắc chắn đúng------------

  ------------Các câu này ở trong bài tập TA 8 cũ----------

  ------------Mình được cô giáo chữa rồi--------------

  -------------Nhớ tick nha-------------------

  ----------------ok------------------

    bởi Phạm Tee 10/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. a

  2. d

  3. b

  4. c

    bởi Vũ Minh Khang 13/03/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1