YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 165 SGK Hóa học 9

Giải bài 3 tr 165 sách GK Hóa lớp 9

Trong các phân tử polime sau: polietilen, xenlulozơ, tinh bột (aminopectin), poli (vinyl clorua), những phân tử polime nào có cấu tạo mạch giống nhau? Hãy chỉ rõ loại mạch của các phân tử polime đó?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Phân tử polime có cấu tạo mạch thằng: polietilen, poli (vinyl clorua), xenlulozơ, phân tử polime có cấu tạo mạch nhánh: tinh bột (aminopectin).

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 165 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON